DỰ ÁN MỚI

PHÚ MỸ HƯNG THE AURORA

PHÚ MỸ HƯNG THE AURORA

S13-2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phú, Quận 7

MIDTOWN – THE PEAK

MIDTOWN – THE PEAK

Lô M8, phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

THE ANTONIA

THE ANTONIA

Lô S6-1, phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

THE HORIZON

THE HORIZON

Lô CR8-3, phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

NHÀ PHỐ PHÚ MỸ HƯNG L’ARCADE

NHÀ PHỐ PHÚ MỸ HƯNG L’ARCADE

C12B và C17-2 Khu Tài Chính Thương Mại

HAPPY VALLEY PREMIER

HAPPY VALLEY PREMIER

Lô R12, phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

SCENIC VALLEY

SCENIC VALLEY

Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7

RIVERPARK PREMIER

RIVERPARK PREMIER

Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Phong, Quận 7

NAM PHÚC – LE JARDIN

NAM PHÚC – LE JARDIN

Lô S6-3, phường Tân Phú, Quận 7

SAIGON SOUTH RESIDENCES

SAIGON SOUTH RESIDENCES

Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè

HƯNG PHÚC PREMIER – HAPPY RESIDENCE PREMIER

HƯNG PHÚC PREMIER – HAPPY RESIDENCE PREMIER

Lô S18-2-1, phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

URBAN HILL

URBAN HILL

Lô H6-3, phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

AMELIE VILLA

AMELIE VILLA

Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè

CARDINAL COURT

CARDINAL COURT

Lô C13B, phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

THE ASCENTIA

THE ASCENTIA

Lô S4-3, phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, Quận 7